Therapeuten

Fasetherapeuten zijn psychotherapeuten die zowel de opleiding differentiatietherapie als fasetherapie hebben gevolgd. Fasetherapie is ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een relationele gestoordheid, differentiatietherapie is ontwikkeld voor kinderen met een hechtingsgestoordheid. Zie de lijst met fasetherapeuten.

Basistherapeuten zijn psychotherapeuten die de opleiding basistherapie hebben gevolgd. Basistherapie is ontwikkeld voor volwassenen met een relationele gestoordheid. Zie de lijst met basistherapeuten.

Differentiatietherapeuten zijn speltherapeuten die de opleiding differentiatietherapie gevolgd hebben. Zie lijst met speltherapeuten.