Cursus Speltherapeuten en Orthopedagogen

Differentiatietherapie, niveau 1.

Differentiatietherapie is een therapievorm voor kinderen en wordt uitgevoerd in de speelkamer. De doelgroep betreft kinderen met een gehechtheidsprobleem. Uitgangspunt is dat differentiatie normaal volgt op hechting maar dat kinderen met een gehechtheidsprobleem dat niet ervaren hebben. Daarom begint deze therapie met een differentiatieproces, een systematisch opgezet proces met de veronderstelling dat daardoor de hechtingsmogelijkheden ontwikkeld worden.

De cursus omvat twee theoretische dagen waarin theorie en oefenen van vaardigheden afgewisseld worden. De eerste dag is het thema het proces, de tweede dag differentiatietherapie. Daarna kan in de eigen werksetting met deze therapievorm begonnen worden. Na twee à drie maanden komt de groep terug voor groepssupervisie, een halve dag. Er zijn in totaal 6 groepssupervisie bijeenkomsten steeds na 2 à 3 maanden.

Opleiders: Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil Klinisch psycholoog/psychotherapeut en drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen 

Doelgroep: Speltherapeuten en orthopedagogen.

Data en kosten: zie flyer/brochure op homepage

Plaats: Arnhem

Literatuur:

 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil, 2016, Behandeling van problematische gehechtheid.

Eventueel te raadplegen:

 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.
 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2012): Hechtingsproblemen bij kinderen.

Op de laatste cursusdag wordt een Handleiding uitgereikt

Aanmelding: education@psycare.nl

 

Vervolgcursus Speltherapeuten, niveau 2: Fasetherapie

Fasetherapie is een therapievorm voor kinderen en jongeren. Het bijzondere daarvan is dat het uitgevoerd wordt door de therapeut in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers die ook een deel van de behandeling uitvoeren.

In de Fasetherapie staat de nabijheidsbeleving van het kind/de jongere met een problematische gehechtheid centraal. In deze therapie gaat het kind samen met zijn verzorgers/opvoeders die verschillende nabijheidsvormen ervaren. De regie ligt ook in dit deel van het proces bij de therapeut.

De cursus wordt gegeven in zes keer een dag (totaal 12 dagdelen).

Aandacht wordt gegeven aan:

 • Spelinterventies met betrekking tot problematische gehechtheid
 • Ouderbegeleiding met betrekking tot Fasetherapie
 • Theorie : gehechtheidstheorie, ontwikkelingspsychologie, mentaliseren en pathologie
 • Fasetherapie: oudergesprekken, gesprekken met de kinderen.

Na de eerste cursusdag kan in de eigen werksetting met een behandeling begonnen worden, iedere cursist dient gedurende de cursustijd een behandeling met Fasetherapie uit te voeren.

Doelgroep: Speltherapeuten die de cursus Differentiatietherapie hebben gevolgd.

Doelstelling: Kunnen toepassen van de methode in eigen werksetting

Data en kosten: zie flyer/brochure op homepage

Tijd: van 9.30 – 17.00 uur op de theorie dag en van 9.30 uur tot 12.30 uur op de andere data

Docenten: Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil en drs. Krista Schaeffer- van Leeuwen.

Groepsgrootte: 12 tot 15 cursisten

Plaats: Arnhem

 

Literatuur:

 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2016): Behandeling van Problematische Gehechtheid.
 • Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2012): Hechtingsproblemen bij kinderen.
 • Francien Dekker/Paula Sterkenburg (2015): Mentaliseren kun je leren.

Aanmelding: education@psycare.nl