Cursus Differentiatietherapie en Fasetherapie

In deze cursus leer je twee behandelmethodes voor problematische gehechtheid bij jeugdigen: Differentiatietherapie en Fasetherapie (Thoomes-Vreugdenhil, 2006, 2016, 2023). Differentiatietherapie is als behandelmethode ontwikkeld voor jeugdigen met (forse) problematische gehechtheid, die niet of nauwelijks onderscheid kunnen maken in ervaringen, gevoel en personen. Fasetherapie is als behandelmethode ontwikkeld voor jeugdigen met problematische gehechtheid, die wel een gehechtheidsrelatie hebben, maar onvoldoende vertrouwen hebben in de beschikbaarheid van de volwassene. In deze cursus leer je Differentiatie– & Fasetherapie uitvoeren. Je leert de theoretische onderbouwing, je leert een passende indicatie te stellen, leert de specifieke technieken van het ‘fasespel’ en leert de  dagelijkse opvoeder als co-therapeut te betrekken bij het therapeutisch proces.

Gezien de duur van deze behandelingen is er binnen de cursus ook aandacht voor het leren reflecteren op het therapeutisch proces.
In Differentiatietherapie wordt het differentiëren systematisch aangeleerd om zodoende de hechtingsmogelijkheden
te ontwikkelen. Dit start in de spelkamer met de therapeut en wordt later in het proces verder uitgebreid naar de
dagelijkse opvoedsituatie. Differentiatietherapie wordt meestal gevolgd door Fasetherapie om de kwaliteit van de
gehechtheidsrelatie te verbeteren. Fasetherapie is gericht op het opnieuw beleven van de nabijheidsvormen die bij
de verschillende fases van de ontwikkeling horen (baby-, peuter-, kleuter-, basisschool- en adolescentiefase). Binnen
een psychotherapie spelen de verzorgers thuis ‘fasespel’ met de jeugdige, waarin de jeugdige de nabijheid geboden
wordt die past bij de betreffende fase. Dit betekent dat niet alleen in het hier en nu gewerkt wordt in de relatie
tussen verzorger en jeugdige (vergroten van de sensitiviteit van de verzorger), maar dat ook de eerdere fases die de
jeugdige in een onveilige gehechtheidsrelatie beleefd heeft, opnieuw worden beleefd, nu in een veilige
gehechtheidsrelatie. Over het algemeen vindt er ook traumabehandeling plaats binnen het verloop van Fasetherapie;
binnen de cursus is aandacht voor de timing en indicatie van traumabehandeling.

De cursus Differentiatie– & Fasetherapie bestaat uit vijf dagdelen theorie waarbij gehechtheidstheoriën en de
principes van Differentiatie– & Fasetherapie worden uitgelegd. Nieuw in deze cursus is een dagdeel onderwijs van
een gastdocent over de ontwikkeling van het brein en de relatie met gehechtheid en trauma.
Na het theoretisch gedeelte wordt met een behandeling in de eigen werksetting begonnen. Het onder de knie krijgen
van Differentiatie– & Fasetherapie gebeurt vervolgens door het inbrengen van de eigen behandelingen in
casuïstiekbesprekingen en vaardigheidstrainingen (bijeenkomsten van één dagdeel elke 2 à 3 maanden).
De cursus Differentiatie– & Fasetherapie kan samen gevolgd worden met de cursus Basistherapie.

Doelstelling: Kunnen toepassen van de methoden in de eigen werksetting.

Data en kosten: zie flyer/brochure op homepage

Tijd: 1e en 2e dag van 09.30 uur tot 17.00 uur met een uur pauze (incl, lunch).
Op de andere data van 13.30 tot 17.00 uur. Bij het volgen van zowel de cursus Basistherapie als
Fasetherapie zullen alle cursusdata hele dagen beslaan (incl. lunch).

Docenten: Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen en drs. Mirjam Putman; gastdocent dr. Kees Vreugdenhil.
Doelgroep: Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist,
Psycholoog NIP, therapeuten die met goed gevolg de cursus Differentiatietherapie hebben afgerond.

Accreditatie: aangevraagd bij FGzPt, VCgP, NIP/NVO, SKJ.
Plaats: Melody PsyCare GGZ te Arnhem (precieze locatie wordt nader bekend gemaakt).
De kosten zijn inclusief koffie en thee, en lunch op de hele theoriedag.

Inlichtingen: www.hechtingsproblemen.nl
Aanmelding: education@psycare.nl

Groepsgrootte: 12 tot 15 cursisten.

 

Literatuur

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2016), Behandeling van problematische gehechtheid.

Eventueel te raadplegen literatuur:

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2012): Hechtingsproblemen bij kinderen.