Cursus Differentiatietherapie en Fasetherapie

In deze cursus leren de deelnemers te werken met de twee behandelingen voor problematische gehechtheid: Differentiatietherapie, Fasetherapie.
Differentiatietherapie is een therapievorm voor kinderen en wordt uitgevoerd in de psychotherapiespeelkamer.
Fasetherapie is een therapievorm voor kinderen en jongeren. Het bijzondere daarvan is dat het uitgevoerd wordt door de psychotherapeut in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers die ook een deel van de behandeling uitvoeren.
Bij Differentiatietherapie is het uitgangspunt dat een kind met een gehechtsheidsprobleem niet of nauwelijks kan onderscheiden. Dit komt uit in allemansvriendgedrag. In de Differentiatietherapie wordt het differentiëren systematisch aangeleerd om zo doende de hechtingsmogelijkheden te ontwikkelen. De Differentiatietherapie wordt meestal gevolgd door de Fasetherapie. In de Fasetherapie staat de nabijheidsbeleving van het kind/de jongere met een gehechtheidsprobleem centraal. In de Fasetherapie gaat het kind samen met zijn verzorgers/opvoeders die verschillende nabijheidsvormen ervaren. De regie ligt ook in dit deel van het proces bij de therapeut.
Differentiatietherapie en Fasetherapie worden in de cursus steeds samen gegeven, eerst een dag (2 dagdelen) theorie en dan steeds na drie maanden één dagdeel groepssupervisie en vaardigheidstraining (6 maal).
De vaardigheidstraining richt zich op het oefenen van differentiatie, gesprekken met ouders en met het kind, gezinsgesprek.
Na het theoretische gedeelte kan in de eigen werksetting met een behandeling begonnen worden.

Accreditatie: FGzP, VCgP, VGcT, NIP/NVO.

Doelgroep: Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, Kinder- en Jeugdtherapeuten.

Doelstelling: Kunnen toepassen van de methoden in de eigen werksetting.

Data: zie brochure

Tijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur met een uur lunchtijd op de theoriedag.
Van 13.30 uur tot 17.00 uur de andere data (’s ochtends is de Basistherapie).

Bij het volgen van beide cursussen is er van 12.30 uur tot 13.30 uur een lunch bij alle data.

Docent: Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil of Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen.

Groepsgrootte: 12 tot 15 cursisten.

Plaats: Utrecht, Vergadercentrum Vredenburg.

Kosten: Differentiatietherapie en Fasetherapie: € 975,00.
Samen met Basistherapie, de behandelingsmethode voor jongeren en volwassenen: 1850,00 euro.

De kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch.

Literatuur

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2016), Behandeling van problematische gehechtheid.

Eventueel te raadplegen literatuur:

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2012): Hechtingsproblemen bij kinderen.