Enkele getallen

Het is nu (januari 2006) twaalf jaar geleden dat de eerste fasetherapie aan een jongere is aangeboden. Hoeveel behandelingen er inmiddels uitgevoerd zijn, is niet te zeggen. Van de eerste 60 behandelingen die ik aangeboden heb aan kinderen en jongeren, kan ik het volgende zeggen: 51 behandelingen zijn goed verlopen, dat wil zeggen dat het resultaat aan het doel beantwoordde. De beoordeling over het resultaat is verkregen door observaties van zowel ouders, therapeut als leerkracht en door de evaluatie naar de tevredenheid van zowel ouders als kind/jongere.

Van de overige negen behandelingen zijn er drie afgebroken, twee behandelingen zijn door het kind geweigerd en twee behandelingen zijn door ouders geweigerd. Bij twee behandelingen zijn weliswaar gedragsveranderingen geconstateerd maar het doel van fasetherapie is niet bereikt.

Dit is een resultaat waarmee we tevreden kunnen zijn. Ik moet hierbij vermelden dat fasetherapie gegeven moet worden door daartoe opgeleide psychotherapeuten.

Lees verder:
Basistherapie | Opleidingen | Meer informatie