Cursus Basistherapie

Basistherapie is de behandelwijze voor volwassenen en jongeren met de gevolgen van een gehechtheidsproblematiek. Systematisch worden deze gevolgen bewerkt. De cliënt doet thuis veel zelf en oefent in de sessies. Deze behandeling is in de praktijk ontwikkeld in navolging van de twee therapievormen voor kinderen en jongeren: de Differentiatietherapie en de Fasetherapie. Het is een intensieve behandeling die beschikbaarheid van de therapeut vraagt binnen redelijke grenzen.
De opleiding Basistherapie houdt in dat de twee dagdelen theorie Differentiatietherapie en Fasetherapie gevolgd wordt en daarna een dagdeel theorie Basistherapie.
De Basistherapie wordt in combinatie met de Fasetherapie ook gebruikt bij de behandeling van dissociatieve stoornissen omdat bij deze problematiek veelal sprake is van een gehechtheidsprobleem. Dit naast de bestaande behandeling van dissociatieve stoornissen.
De Differentiatietherapie wordt in aangepaste vorm ook gebruikt bij de behandeling van volwassenen met een gehechtheidsprobleem.

Na het theoretisch gedeelte kan met een behandeling in de eigen werksetting begonnen worden.
Daarna volgen steeds na 2 á 3 maanden de groepssupervisie met vaardigheidstraining.
De vaardigheidstraining omvat het aanleren van de techniek focussen, oefenen van het gesprek over de uitleg van Basistherapie, oefenen van de technieken van Basistherapie.

Accreditatie: FGzP, VCgP, VGCT, NIP/NVO.

Doelgroep: Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, Jeugdtherapeuten.

Doelstelling: Kunnen toepassen van de methoden in de eigen werksetting.

Data: zie brochure

Tijd: van 9.30 uur tot 12.30 uur

Bij het volgen van beide cursussen is er alle data een lunch van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Docenten: Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil of Drs. Krista Schaeffer – van Leeuwen.

Groepsgrootte: 12 tot 15 cursisten.

Plaats: Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Kosten: Cursus Basistherapie 975,00 euro.
Beide cursussen: 1850,00 euro.

De kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch.

Literatuur

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2016), Behandeling van problematische gehechtheid.

Eventueel te raadplegen literatuur:

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.