Cursus Basistherapie

Basistherapie (Thoomes-Vreugdenhil, 2006, 2016, 2023) is een behandelmethode ontwikkeld voor adolescenten en volwassenen met een problematische gehechtheid. De therapie richt zich op het bewerken en leren omgaan met de gevolgen van problematische gehechtheid. Het doel is dat de cliënt zichzelf als waardevol gaat ervaren, dat de cliënt leert om relaties aan te gaan en te houden, dat de cliënt leert om nabijheid en intimiteit in relaties aan te kunnen en dat trauma’s worden verwerkt. Het vergroten van emotieregulatievaardigheden en leren mentaliseren staat centraal.

Basistherapie wordt in combinatie met Fasetherapie (behandelmethode voor problematische gehechtheid bij
kinderen) ook gebruikt bij de behandeling van dissociatieve stoornissen. Basistherapie is een intensief, langerdurend
therapeutische proces waarin de (begrensde) beschikbaarheid van de therapeut een belangrijke therapeutische
factor is. De therapie maakt gebruik van inzichten en technieken uit onder andere gehechtheidstheorieën,
cliëntcentered-psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en ervaringsgerichte psychotherapie.
De cursus Basistherapie bestaat uit vier dagdelen theorie waarbij gehechtheidstheoriën, de principes van
Differentiatietherapie en Fasetherapie worden uitgelegd en de Basistherapie wordt onderwezen. Nieuw in deze
cursus is een dagdeel onderwijs van een gastdocent over de ontwikkeling van het brein en de relatie met
gehechtheid en trauma.

Na het theoretisch gedeelte wordt met een behandeling in de eigen werksetting begonnen. Het onder de knie krijgen
van Basistherapie gebeurt vervolgens door het inbrengen van de eigen behandelingen in de bijeenkomsten voor
casuïstiekbespreking (bijeenkomsten van één dagdeel elke 2 à 3 maanden). Tijdens de casuïstiekbesprekingen is er
tevens ruimte voor vaardigheidstraining waarbij de technieken uit de Basistherapie aangeleerd worden waaronder de
techniek van het focussen (Gendlin, 1981), psychotherapeutische gespreksvoering en het inpassen van
traumabehandeling.
De cursus Basistherapie kan samen gevolgd worden met de cursus Differentiatie– & Fasetherapie.

Data en kosten: zie flyer/brochure op homepage

Tijd: 1e dag van 09.30 uur tot 17.00 uur met een uur pauze (incl. lunch).

Op de andere data van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het volgen van zowel de cursus Basistherapie als
Fasetherapie zullen alle cursusdata hele dagen beslaan (incl. lunch).

Docenten: Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen en drs. Mirjam Putman; gastdocent dr. Kees Vreugdenhil.
Groepsgrootte: 10 tot 15 cursisten.
Doelgroep: Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist,
Psycholoog NIP, therapeuten die met goed gevolg de cursus Differentiatietherapie hebben afgerond.

Accreditatie: aangevraagd bij FGzPt, VCgP, NIP/NVO, SKJ.
Plaats: Melody Psycare GGZ te Arnhem (precieze locatie wordt nader bekend gemaakt).
De kosten zijn inclusief koffie en thee, en lunch op de hele theoriedag.

Inlichtingen: www.hechtingsproblemen.nl
Aanmelding: education@psycare.nl

Literatuur

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2016), Behandeling van problematische gehechtheid.

Eventueel te raadplegen literatuur:

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.