Links

Links naar andere websites

ZO! is een kleine kinderpsychologen praktijk zonder management tussenlaag. Voor mensen met een eigen mening, die niet in alle hokjes passen.
https://www.zo-zorgoplossingen.nl/hechtingsstoornis-therapie/

Algemene landelijke vereniging ‘De Knoop’
‘De Knoop’ is een algemene landelijke vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen en (jong-) volwassenen met hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).
http://www.deknoop.org/

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
De VKJP is de landelijke vereniging van kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Op de website staat informatie voor cliënten, verwijzers en collega’s.
http://www.vkjp.nl/

Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
De VCgP heeft tot doel het bevorderen van de toepassing en verdere ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijze die internationaal bekend staat als “cliëntgericht”, ook wel “persoonsgericht”.
http://www.vcgp.nl/

Vereniging EMDR Nederland
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Op deze website vindt u veel informatie over deze bijzondere behandelmethode.
http://www.emdr.nl/

Stichting Adoptievoorzieningen
De Stichting Adoptievoorzieningen geeft informatie aan personen die belangstelling hebben voor het adopteren van kinderen, draagt bij aan het proces tot verbetering van de adoptiepraktijk en draagt zorg voor de uitvoering van de adoptievoorbereiding en nazorg.
http://www.adoptie.nl/

Melody PsyCare GGZ 
De instelling Melody PsyCare GGZ is gespecialiseerd in de behandeling bij problematische gehechtheid en vroegkinderlijke traumatisering. Met locatie’s in Arnhem, Doetinchem en Dinxperlo richten zij zich vooral op baby’s (IMH), kinderen en jeugdigen, maar doordat ze regionaal specialist zijn op het gebied van hechting, gehechtheid, gehechtheidsgedrag, hechtingsproblematiek, hechtingsstoornissen en vroegkinderlijke traumatisering behandelen ze ook volwassenen met deze problematiek.
http://www.psycare.nl