Opleidingen

Regelmatig wordt een cursus gegeven om de drie therapievormen over te dragen aan collega’s. Deze cursus bestaat voor elk van de drie behandelwijzen uit een dagdeel theorie en vaardigheidstraining gevolgd door om de twee à drie maanden een dagdeel groepssupervisie en vaardigheidstraining. De eerste theoriedag wordt in de ochtend gehechtheid besproken en de Differentiatietheorie en in de middag de Fasetherapie. Beide methoden zijn voor kinderen en jongeren.
De eerste keer dat de groepssupervisie en vaardigheidstraining gegeven worden is er een dagdeel theorie van de Basistherapie, de methode voor de behandeling van volwassenen.
De eerste twee cursusdagen zijn dagen van 9.30 tot 17 uur, de andere dagen eveneens voor hen die de cursussen voor kinderen en jongeren volgen en de cursus voor volwassenen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursussen Differentiatietherapie (DT)/Fasetherapie (FT) en Basistherapie (BT)staan open voor psychotherapeuten en psychiaters. De cursus Differentiatietherapie/Fasetherapie staat ook open voor kinder- en jeugdtherapeuten met een erkende opleiding.
De behandelaars voor volwassenen die zich hebben ingeschreven voor de Basistherapie, volgen ook de theoriedag van de Differentiatietherapie/Fasetherapie omdat de Basistherapie is ontwikkeld vanuit die beide therapievormen.

Apart wordt een cursus Differentiatietherapie gegeven aan orthopedagogen, speltherapeuten en psychologen. Deze opleiding bestaat uit twee dagen theorie en vaardigheidstraining (vier dagdelen) gevolgd door groepssupervisie en vaardigheidstraining op dezelfde wijze als boven genoemd.
De eerste theoretische dag staat het proces in een kindertherapie centraal en de tweede theoretische dag de Differentiatietherapie.

De benaming na de verschillende opleidingen is als volgt:

  • Fasetherapeuten zijn psychotherapeuten, psychiaters die zowel de opleiding Differentiatietherapie als Fasetherapie hebben gevolgd.
  • Basistherapeuten zijn psychotherapeuten, psychiaters die de opleiding Basistherapie hebben gevolgd.
  • Differentiatietherapeuten zijn speltherapeuten, orthopedagogen, psychologen die de opleiding Differentiatietherapie hebben gevolgd.

De literatuur voor de cursus bestaat uit de boeken die over de methoden zijn geschreven. Tevens wordt bij elke cursus een lijst geven met aanbevolen literatuur en literatuur waaruit voor het eindverslag gekozen kan worden.

Lees meer over de afzonderlijke cursussen:

Deze cursus is geaccrediteerd bij de FGzP, VGcT en VCgP.

Docenten: Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil en/of drs. Krista Schaeffer – van Leeuwen.