Opleidingen

Regelmatig wordt een cursus gegeven om de drie therapievormen over te dragen aan collega’s psychotherapeuten. Deze cursus bestaat voor elk van de drie behandelwijzen uit een theoretisch dagdeel en uit groepssupervisie. Na het theoretische gedeelte kan iedere deelnemer in de eigen werksetting met deze therapieën beginnen. Na iedere twee à drie maanden is er een dagdeel groepsupervisie over differentiatietherapie en fasetherapie en een dagdeel voor basistherapie. In totaal vijf à zes keer.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursus staat open voor psychotherapeuten met een erkende opleiding voor volwassenen wat de basistherapie betreft of een kinder- en jeugdpsychotherapie opleiding voor wat de differentiatietherapie en fasetherapie betreft. De voorkeur heeft dat ook de psychotherapeuten van volwassenen het theoretische gedeelte van de kinder- en jeugdbehandelvormen volgen omdat de basistherapie is ontwikkeld vanuit de vormen voor kinderen en jongeren.

Apart wordt een cursus differentiatietherapie gegeven aan speltherapeuten. Deze opleiding bestaat uit twee dagen theorie (vier dagdelen) gevolgd door groepssupervisie op dezelfde wijze als boven genoemd. De eerste theoretische dag staat het proces in een kindertherapie centraal en de tweede theoretische dag de differentiatietherapie.

De benaming na de verschillende opleidingen is als volgt:

  • Fasetherapeuten zijn psychotherapeuten die zowel de opleiding differentiatietherapie als fasetherapie hebben gevolgd.
  • Basistherapeuten zijn psychotherapeuten die de opleiding basistherapie hebben gevolgd.
  • Differentiatietherapeuten zijn speltherapeuten die de opleiding differentiatietherapie hebben gevolgd.

De literatuur voor de cursus bestaat uit de boeken die over dit onderwerp geschreven zijn en een reader die voor iedere cursus opnieuw wordt samengesteld.

Lees meer over de afzonderlijke cursussen:

Deze cursus is geaccrediteerd bij de FGzP, VGcT en VCgP.

Docenten: Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil en/of drs. Krista Schaeffer – van Leeuwen.