Problematische Gehechtheid

In de klinische praktijk van vooral een kinderhuis, kwam ik veel in aanraking met hechtingsproblemen en met problemen ten gevolge van verwaarlozing.

Anniek Thoomes-Vreugdenhil

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw begon ik met de ontwikkeling van een behandeling van jonge kinderen (peuters en kleuters) met een achtergrond van verwaarlozing.
In vakkringen gold dat aan een dergelijke problematiek niets te doen is en ook nu wordt deze zienswijze nog uitgedragen. Voor mij was een rapport over een driejarig kind de directe aanleiding om na te denken over een behandeling. In dat rapport werd namelijk als conclusie gegeven dat dit kind aangewezen was op een residentiële setting tot aan zijn zelfstandigheid.

Na analyse van de problematiek werd de Differentiatietherapie ontwikkeld. En later bij een problematiek met andere verschijnselen de Fasetherapie. Vanuit deze beide behandelingsvormen werd in de praktijk de Basistherapie voor volwassenen ontwikkeld.

Op 15 januari 2016 starten weer een cursus Basistherapie en Differentiatietherapie
Klik hier voor een beschrijving van de cursussen

of download hieronder de brochures

Brochure cursus Basistherapie

Brochure cursus Differentiatietherapie – Fasetherapie

Brochure cursus Speltherapeuten – Orthopedagogen

 

Lees hier meer over het laatst verschenen boek van Anniek Thoomes-Vreugdenhil: 
Hechtingsproblemen bij kinderen